Nestlé u Bosni i Hercegovini za sedam godina uložio više od 200.000 EUR u edukaciju djece o pravilnoj ishrani

28. Novembar, 2018.
Pozitivna svakodnevnica
Sa početkom sedme sezone, Nestlé projekat „Zdravo“, dostiže ukupan broj od preko 12.500 djece uključene u edukaciju o pravilnoj ishrani

 Kompanija Nestlé objavila je početak nove, sedme sezone projekta „Zdravo“, koji sprovodi u saradnji sa Atletski savezom BiHs ciljem poboljšanja znanja učenika osnovnih škola o pravilnoj ishrani i značaju fizičke aktivnosti. U ovoj školskoj godini u projektu će učestvovati 2.455 učenika sedmog razreda, čime se ukupno dostiže broj od 12.500 djece uključene u projekat.

 

,,Kompanija Nestlé je samo u Bosni i Hercegovini uložila više od 200.000 EUR u obrazovanje djece o zdravim životnim navikama. U regionu – Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini - Nestlé je u ovaj projekat uložio više od milion eura’’, ističe Irena Kurtanjek, menadžer korporativnih komunikacija kompanije Nestléi dodaje: ,,Brojke pokazuju kako naš projekat prevazilazi svoju početnu ideju, i postaje cjelokupni pokret usmjeren na vršnjačku edukaciju, što je jedan od najefikasnijih načina učenja u mlađem dobu“.

 

Do danas, znanje o pravilnoj ishrani učesnika programa u BiH poboljšalo se za prosječno 15 posto.

 

''Edukacija djece o zdravim prehrambenim navikama zahtjeva multidisciplinaran pristup i angažman cjelokupnog društva. Nažalost, podrška u tolikoj mjeri u našoj zemlji još uvijek izostaje, stoga je uloga kompanije Nestlé i projekat ''Zdravo'' odličan model kako pristupiti djeci te ih učiti kako da žive kvalitetnije i zdravije'', kazao je Erol Kovačević, profesor na Fakultetu tjelesnog odgoja i sporta u Sarajevu.

 

„Zdravo“ se sprovodi u saradnji sa osnovnim školama širom BiH, a nastavnici fizičke aktivnosti su edukatori koji tokom školske godine sprovode zanimljive i korisne aktivnosti kako bi djeci približili značaj brige o sopstvenom zdravlju. Propisima kompanije Nestlé, zabranjeno je korištenje i pominjanje proizvoda u okviru aktivnosti „Zdravo“, i u skladu s tim učesnici programa ni na koji način nisu izloženi marketingu ili promociji kompanije.

 

Kompanija Nestlé izuzetno je posvećena poboljšanju svakodnevnih navika i zdravijem životu, i na globalnom nivou pomaže milionima djece da razviju zdrave navike u ishrani, pravilno se hrane i uživaju u vježbanju. „Zdravo“ je dio inicijative „Nestlé za zdraviju djecu“ kojom se kompanija obavezala da će do 2030. godine na globalnom nivou pomoći da 50 miliona djece vodi zdraviji život, u želji da pomogne izgradnji bolje i zdravije planete. 

 

Projekat je tokom svih godina dobio podršku Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku kao i Ministarstva prosvjete i kulture RS.