Vlada KS dala saglasnost za gradnju Prve transverzale, procjena troškova povećana za 100 miliona KM

17. Mart, 2017.
DANAŠNJE VIJESTI
Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost za izgradnju gradske Prve transverzale, tj. dionice II (Bare-tunel Kobilja glava-Hotonj) u ukupnom iznosu od 101.158.140,97 KM kako je to predviđeno i Programom javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2017 - 2019. godine.

Prema zvaničnom dokumentu Vlade KS poslanom danas, ukupna procijenjena vrijednost projekta Prve transverzale veća je od 300 miliona KM. To predstavlja povećanje od najviše 100 miliona KM u odnosu na posljednje poznate procjene.


Podsjećamo, prema riječima premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića upućenih portalu Klix.ba u oktobru prošle godine, KS raspolaže sa 40-50 miliona konvertibilnih maraka namijenjenih realizaciji projekta što predstavlja četvrtinu potrebnog novca s obzirom da cijela trasa, uključujući imovisnko-pravne odnosi, košta 200 miliona KM.

Projekt će se realizirati u tri dionice: I dionica Kranjčevićeva – Bare, II dionica Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj i III dionica Hotonj – Jošanica.

"Nakon više zajedničkih sastanaka sa svim zainteresovanim stranama i sudionicima u realizaciji projekta zajedničko je opredjeljenje da je potrebno prioritetno realizirati dionicu II čiji je sastavni dio i izgradnja tunela Kobilja glava", saopćeno je iz Vlade KS.

Druga dionica je izabrana zbog lakšeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i tunela koji predstavlja srce kompletnog projekta bez kojeg Prva transverzala nema smisla. Po završetku dionice Bare - tunel Kobilja Glava – Hotonj ista bi se povezala sa postojećom magistralom pri čemu bi se ona odmah stavila u funkciju.

"Do sada je urađena kompletna projektna dokumentacija i procjena troškova izgradnje, pripremanja i opremanja gradskog građevinskog zemljišta za prve dvije dionice. Za treću dionicu je urađena projektna dokumentacija na nivou Idejnog projekta jer još nisu usvojeni provedbeni prostorno planski dokumenti te nisu urađene detaljne procjene koštanja izgradnje i pripremanja i opremanja gradskog građevinskog zemljišta", zaključeno je iz Vlade.