Servis „pri ruci“ Edine Džafo

04. Februar, 2016.
Biznis
Kako pokušavamo ići ukorak s vremenom, sve manje vremena imamo za „obične“, svakodnevne obaveze. Kućanski poslovi, popravke, plaćanje računa, kupovina...samo si dio poslova, koje ne uspijete završiti.

Svjesna te činjenice, Edina Džafo je, sa suprugom, pokretanjem malog biznisa „servis pri ruci“, našla njihovo mjesto na tržištu rada.

Sa ciljem pružanja usluga, koje se konceptualno ralikuju od do sada viđenih, oni potpuno ili djelimično preuzimaju poslove i zadatke koji su vezani za domaćinstvo.

Čišćenje, kuhanje, peglanje, plaćanje računa, kupovina namirnica, pratnja starijim osobama, majstorske usluge, renoviranja, ali i pravne radnje, možete prepustit ovom dvojcu.

Svi koji su se do sada našli u situaciji da su primorani angažovati neko treće lice za obavljanje navedenih poslova, potvrdiće da je uvijek važno da tu treću osobu neko preporuči i da stane iza nje, sa tvrdnjom da je pouzdana, profesionalna i da će posao biti obavljen u skladu sa našim očekivanjima. Čak i tada, pitamo se kako nepoznatu osobu uvesti u naš dom i povjeriti joj zadatke. 

U ovakvim slučajevima, najbolje je angažovati registrovano pravno lice, koje nudi sigurnost i odgovornost, kao i garant za obavljene poslove.

Zavisno od vrste usluge, može se ugovoriti na dnevnom, sedmičnom i mjesečnom nivou. Dakle, nude kontinuirano pružanje navedenih usluga, onoliko često koliko je to korisniku potrebno.

Set usluga servisa kreira se zajedno sa korisnikom, u skladu sa njegovim potrebama, nakon čega pristupamo potpisivanju ugovora na dogovoreni period. 

Da zaista vode brigu o korisnicima, pokazuje i cjenovnik usluga, koji je formiran sa idejom kreiranja setova usluga, pristupačnih svim kategorijama stanovništva.